Χλώριο Υγρό

Χημικά Πισίνας – Χλώριο

Αν και το νερό φαίνεται καθαρό, υπάρχουν παθογόνοι μικροοργανισμοί που πρέπει να απομακρύνονται με σωστή απολύμανση.