Αντλία Πισίνας Viron

Μηχανολογικός Εξοπλισμός Πισίνας

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός πισίνας (φίλτρα, πολυβάνα, αντλία) εξαρτάται από τα κυβικά νερού της πισίνας. Κάθε αντλία και φίλτρο σας αναφέρει πόσα κυβικά νερό μπορεί να ανακυκλώσει.