Αντλία Πισίνας Viron img2

Μηχανολογικός Εξοπλισμός Πισίνας

Ο μηχανολογικός εξολισμός πισίνας (φίλτρα, πολυβάνα, αντλία) εξαρτάται από τα κυβικά νερού της πισίνας. Κάθε αντλία και φίλτρο σας αναφέρει πόσα κυβικά νερό μπορεί να ανακυκλωσει.