Προκατασκευασμένο Μηναχοστάσιο Πισίνας

Προκατασκευασμένο Μηχανοστάσιο Πισίνας

Προκατασκευασμένο μηχανοστάσιο για πισίνα με φίλτρο, ανλία και πίνακα ελέγχου σε πλαστικό κουτί!