Βούρτσα Για Καθαρισμό Πυθμένα Shark

Βούρτσες Καθαρισμού Πυθμένα Πισίνας

Βούρτσες πυθμένα, τοίχου και για γωνίες πισίνας. Βοηθάνε να καθαριστούν σημεία που δεν φτάνει η απλή σκούπα.