Ηλεκτρόλυση Άλατος – Απολύμανση Νερού Πισίνας

Η ηλεκτρόλυση άλατος είναι η διαδικασία άμεσης παραγωγής χλωρίου. Στη διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται ένας ηλεκτρολύτης άλατος, ο οποίος παράγει ελεύθερο χλώριο μέσω ενός ηλεκτροδίου παραγωγής υποχλωριώδες νατρίου.

Ή ηλεκτρόλυση άλατος αποτελεί έναν από τους πιο φιλικούς, στον χρήστη και στο περιβάλλον, τρόπους απολύμανσης του νερού της  πισίνας, βελτιώνοντας εξαιρετικά την ποιότητα του νερού, μειώνοντας σε ποσοστό 80% την χρήση χημικών και απλοποιώντας την συντήρηση.